T6, 11 / 2019 3:55 chiều | admin

 Đại học Phùng Giáp tọa lạc tại thành phố Đài Trung. Trải qua 50 năm phát triển, trường đã có nhiều đóng góp to lớn trong giáo dục và đào tạo, là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước. Hiện trường đang là nơi học tập của khoảng 20.000 sinh viên. Cùng Cổng thông tin du học Maranatha tìm hiểu chi tiết về các ngành đào tạo, học phí của trường qua bài viết dưới đây.

Các ngành đào tạo của đại học Phùng Giáp:

Du học Anh bậc Thạc sỹ

Khoa đào tạoNgành đào tạo
Khoa kỹ thuật+ Vật liệu sợi và composite

+ Kỹ sư công nghiệp và quản lý hệ thống

+ Thạc sĩ khoa học và công nghệ năng lượng xanh

+ Thạc sĩ chương trình điện âm học

+ Tiến sĩ chương trình kỹ thuật cơ khí và hàng không

Khoa kinh doanh+ Ngành quản trị kinh doanh quốc tế

+ Ngành thương mại quốc tế

+ Ngành quản trị kinh doanh

+ Ngành quản lý công nghệ

+ Ngành kế toán

+ Ngành tiếp thị

+ Ngành kinh tế

+ Ngành luật tài chính và kinh tế

+ Ngành thống kê

+ Thạc sỹ kinh doanh

+ Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế

Khoa tài chính+ Ngành tài chính

+ Ngành quản lý rủi ro và bảo hiểm

+ Tiến sỹ tài chính

Khoa xây dựng và phát triển+ Ngành quản lý đất đai

+ Ngành kỹ sư xây dựng

+ Ngành kiến trúc

+ Ngành công nghệ và quản lý vận tải

+ Ngành thiết kế phong cảnh và nội thất

+ Ngành kỹ thuật và bảo tồn tài nguyên nước

+ Chương trình tiến sỹ kỹ thuật xây dựng và thủy lực

Khoa khoa học xã hội và nhân văn+ Văn học và ngoại ngữ

+ Lịch sử và di tích lịch sử

+ Chính sách công cộng

+ Văn học Trung Hoa

+ Trung tâm nghệ thuật

+ Trung tâm ngôn ngữ

Khoa khoa học+ Ngành kỹ thuật môi trường và khoa học

+ Ngành toán ứng dụng

+ Ngành lượng tử ánh sáng

+ Trung tâm nghiên cứu vật liệu

+ Trung tâm nghiên cứu và giáo dục môi trường – sức khỏe

+ Trung tâm dạy học và nghiên cứu vật lý

Khoa thông tin và kỹ thuật điện+ Ngành kỹ thuật thông tin

+ Ngành kỹ sư điện

+ Ngành kỹ thuật điều khiển tự động

+ Ngành kỹ sư điện tử

+ Ngành kỹ thuật thông tin

+ Kỹ sư thông tin và khoa học máy tính

+ Tiến sỹ chương trình kỹ thuật điện và thông tin

Học phí các chương trình học tại đại học Phùng Giáp:

+ Học phí các ngành thuộc khoa kỹ thuật: 41.000 NTD/kỳ

+ Học phí các ngành thuộc khoa Kinh doanh: 39,190 NTD/kỳ

+ Học phí các ngành thuộc khoa khoa học: 41,000 NTD/kỳ

+ Học phí các ngành thuộc khoa khoa học và xã hội: 39,190 NTD/kỳ

+ Học phí các ngành thuộc khoa Thông tin và kỹ thuật điện: 41,000 NTD/kỳ

+ Học phí các ngành thuộc khoa xây dựng và phát triển: 41.000 NTD/kỳ

+ Học phí các ngành thuộc khoa tài chính: 39,190 NTD/kỳ

 

 

 

 

Comments

comments


Bài viết cùng chuyên mục