• Viện TAFE Gordon – Gordon Institute of TAFE
    6 tháng trước admin 0
    Viện TAFE Gordon – Gordon Institute of TAFE
     Viện TAFE Gordon là viện TAFE được thành lập năm 1888 tại thành phố Geelong, bang Victoria, Úc. Trong suốt 130 năm qua, viện TAFE đã và đang khẳng định vị thế của mình đối với thế giới. Trong suốt những năm qua, viện TAFE là một đơn vị vượt trội về học tập trực tiếp và đào tạo ra những sinh viên sẵn sàng đi làm được ngay. Thông qua một vài cuộc khảo sát chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp,[...]